חפש פניגן

+

professionals with scientific degrees

#

Tier U.S. Law Firm for PTAB Litigation (USPTO) Work, 2015-2017 (Managing Intellectual Property’s World IP Surveys)

+

U.S. and foreign patent applications filed in the last three years

%

of our work is patent-related

פגוש אותנו באירועים קרובים

חדשות ומדיה

תובנות IP