חפש פניגן

עיצובים

עיצובים היא חלק מתחום ההתמחות פרקטיקת קניין רוחני באירופה

תחום העיצוב הוא חלק אינטגרלי של הפרקטיקה האירופאית שלנו

ההגנה על עיצובים תעשייתיים באירופה נעשית דרך מערכות רישום ייעודיות. ישנה מערכת רישום אחת כללית לאיחוד האירופאי, שמנוהל על ידי המשרד לקניין רוחני של האיחוד האירופאי (EUIPO - Registered Community Design) בתיאום עם מערכות מדינתיות לכל מדינה אירופאית שאינה חברה באיחוד, לדוגמה עבור שווייץ ונורווגיה. בשני המקרים, נדרש להוסיף לבקשה שרטוטים או תמונות המציגים את העיצוב, ביחד עם הסבר המבהיר מהו התחום אליו משתייך המוצר. בקשות לפטנט עיצוב נבחנות בכדי לאשר שהעיצוב המדובר אכן נופל תחת הקטגוריות של עיצוב בר הגנה, וכן שהעיצוב עומד בדרישות הפורמליות. התהליך איננו כולל בחינה יסודית של תיקים דומים.

לפניגן שמורה האפשרות לייצג בקשות לפטנטי עיצוב ישירות במשרד לקניין רוחני של האיחוד האירופאי. עורכי הפטנטים של פניגן מציעים ייעוץ בנוגע למידת ההתאמה של עיצוב מסוים לתנאי הרישום של קניין רוחני באיחוד האירופאי, וכן בנוגע לכיצד כדאי להגיש את הבקשה כך שיובטח היקף ההגנה המרבי.

הרישום ב-EUIPO יכול להיות תהליך יחסית מהיר ופשוט, המבטיח הגנה גאוגרפית נרחבת עבור העיצוב שלכם. כל עיצוב יכול להתפרש על שבעה אספקטים שונים של המוצר הנבחן. כאשר העיצוב המבוקש מורכב מווריאציות שונות של רעיון עיצובי מארגן אחד, לא חייבים להגיש מספר בקשות במקביל, אלא ניתן לחסוך בכסף על ידי הגשת מקשת-בקשות (series applications), המכילה בו-זמנית מספר ייצוגים עבור כל וריאציה.

בקשה המוגשת ל-EUIPO יכולה לשמש כבסיס עבור רישום בינ״ל תחת הסכם האג (Hague Agreement), שבתורו עשוי להציע תהליך פשוט וזול להבטחת ההגנה על העיצוב שלכם במספר מדינות נוספות.

גם לאחר רישום פטנט עבור עיצוב קהילתי, נשמרת הזכות לצד שלישי לאתגר את תוקף הפטנט מכמה כיוונים. הבקשה מנוהלת על ידי המשרד לקניין רוחני של האיחוד האירופאי, שמגיע יחסית במהירות להחלטה. ההחלטה הסופית מחייבת כל מדינה חברה באיחוד, אך ניתן לערער נגדה בועדת הערר של ה-EUIPO. בפרקטיקה האירופאית של פניגן, עורכי הדין והפטנטים המתמחמים בעיצוב, ערוכים ומיומנים להגן על כל אתגור של פטנט-עיצוב, לייצג את לקוחותינו בפני ועדת הערר של ה-EUIPO, וכן לייעץ בנוגע לדרך הטובה ביותר לנהל את ההליכים הללו.

ערעור על החלטות המתקבלות בועדת הערר מוגש לבית המשפט הכללי (General Court) של האיחוד האירופאי. הערכאה הבאה והאחרונה, היא בית המשפט לצדק של האיחוד האירופאי - EU Court of Justice

בבריטניה, ניתן לרשום פטנטי-עיצוב גם במשרד הבריטי לקניין רוחני (UKIPO). החוקים וההליכים הרשמיים של ה-UKIPO מאד דומים לאלו של ה-EUIPO. גם התהליך לאתגור תוקף של פטנט, כמעט וזהה לזה האירופאי. ערעור על החלטות המתקבלות ב-UKIPO, אם זו דחיה של בקשה לרישום, או אם זה אתגורי תוקף לאחר קיבול-פטנט, נעשה בשלוש ערכאות ובסדר הבא: בית המשפט הגבוה, בית המשפט לערעורים, ובמקרים נדירים הערעור אף מגיע לבית המשפט העליון. 

עורכי הדין והפטנטים של פניגן, המוסמכים לעבוד בבריטניה, מסוגלים לנהל את כל הדרישות ההכרחיות לרישום פטנטי-עיצוב או להגיש תביעות לאתגור-תוקף ב-UKIPO. בנוסף, הן יכולים לייצג את הלקוחות שלנו בערכאות השונות בבריטניה.

קרא עוד +