חפש פניגן

חקירות ה-ITC לפי סעיף 337

חקירות ה-ITC לפי סעיף 337 היא חלק מתחום ההתמחות התדיינות משפטית (ליטיגציה)

ערכאה חשובה ליישוב סכסוכים גלובליים בתחום הקניין הרוחני
הגלובליזציה בפעילות עסקית, המלווה בהתפתחויות מהירות של טכנולוגיות חדשות ומוצרים חדשים, יוצרת תחרות ברמה חסרת תקדים אשר מובילה לעתים קרובות, להיווצרות סכסוכים בינלאומיים בדבר זכויות לקניין רוחני. מרבית מהסכסוכים הבינלאומיים מסוג זה בתחום הקניין הרוחני מיושבים בוועדה האמריקאית לסחר בינלאומי (ITC – U.S. International Trade Commission).

הוועדה האמריקאית לסחר בינלאומי מטפלת בסכסוכים בתחום הקניין הרוחני בהם מעורבים מוצרים מיובאים, לפי סעיף 337 של חוק המכס-מגן האמריקאי. מקרים אלה עלולים להוביל לסילוק מתחרים זרים מהשוק האמריקאי או מאידך גיסא, להגנה על גישתם המתמשכת של המייבאים אל הצרכנים האמריקאיים. למשרד פניגן יש את השילוב הנכון בין ניסיון בהתדיינויות בפני ה-ITC לבין מומחיות טכנית עמוקה, המספק את המפתח להצלחה בפורום ייחודי זה.

טכנולוגיה מורכבת, חוקים מסובכים והליכים סבוכים
ההתדיינות בפני ה-ITC מציבה אתגרים ייחודיים: הצגת מקרים בעלי אופי טכנולוגי מורכב בפני בית משפט מיוחד המסוגל לקדם את הצלחתם המסחרית של המוצרים הנידונים או מאידך לנפץ כל סיכוי של הצלחה. ב- 95 אחוזים לערך מכלל התיקים הנידונים לפי סעיף 337, הסכסוך נובע מהפרה של פטנט, ולרוב מעורבת טכנולוגיה מורכבת. בדומה להליכים בחשד להפרת פטנט המתדיינים בפני בתי משפט מחוזיים, מקרים הנידונים לפי סעיף 337, דורשים שליטה מוחלטת בחקיקה בנושא פטנטים, רקע מתאים בהנדסה ובמדעים הדרוש לשם הערכת הטכנולוגיה בצורה יעילה ורבת ידע, הבנה בהליך רישום הפטנט אשר הוביל למתן הפטנטים הנידונים, וכן ניסיון בהתדיינויות בדבר פטנטים. שילוב של כל אלה גם יחד מאפשר לנסח אסטרטגיות ולמקד את תשומת לבם של השופטים בנושאים המהותיים.

למרות הדמיון המשותף להליכים הקיימים בבתי משפט מחוזיים, ה-ITC משמש כבית משפט לעניינים מנהליים עם סמכויות שיפוטיות ייחודיות, כפוף לחקיקה שונה במהותה, מתנהל בהתאם לחוקים משלו ובעל סעדים ייחודיים. ה-ITC בעל סמכות שיפוטית במקרים של זכויות חפצא in rem)) בדבר כל הטובין המיובאים לארה"ב ולכן הוא בעל השפעה על חברות מעבר לגבולות ארה"ב הנמצאות מחוץ לתחומם של בתי המשפט המחוזיים. בנוסף לגורמים המהותיים שחייבים להוכיחם בהליכים בפני בית משפט מחוזי, להתדיינות בפני ה-ITC דרוש הן הצורך בניתוח טכני וכלכלי של התעשייה האמריקאית והן הצורך להוכיח שהמוצרים יובאו לארה"ב בנקודה כלשהי בשלב ייצורם או בשלב הפצתם. כמו כן, מקרים הנידונים לפי סעיף 337כפופים לסעיפיו של חוק ההליכים המנהליים, לכללים והנהלים הייחודיים של ה-ITC, ול"כללי המשחק" של כל שופט ושופט. כל אלו יחדיו מבדילים באופן משמעותי את ה-ITC מבית המשפט המחוזי. לאחר מתן סעד ייחודי, היקשרויות וטיפול בנושאים בעלי עניין ציבורי לפי סעיף 337, ל-ITC סמכות בלעדית להוציא צווי מניעה המורים לרשויות המכס והגבולות בארה"ב לעצור לאלתר כל ייבוא נוסף של מוצרים אשר עצם קיומם מהווה הפרה של סעיף 337.

הליכים מזורזים
למקרים הנידונים ב-ITC לפי סעיף 337 נקבע לוח זמנים מזורז. מרבית בתי המשפט המחוזיים מקצים שנתיים או יותר, להכנות לקראת משפטים הנערכים בגין חשד להפרת פטנט (בבתי המשפט המהירים ביותר מוקצה פרק זמן של לפחות שנה אחת). תיקים הנידונים ב-ITC בדרך כלל מגיעים לשלב המשפט כעשרה חודשים אחרי הגשת התלונה. כיוון שהליכי משפט עלולים להוביל לידי הסדרים משפטיים, בהליך-ITC הזמן הממוצע להגעה לידי הסדר הוא מהיר יותר. שופטי החוק לעניינים מנהליים מפרסמים את החלטותיהם הראשוניות כשלושה חודשים לאחר סיום המשפט, לאחר כארבעה חודשים מוציאה הוועדה את החלטתה הסופית וכן צווים סיעודיים ולרב, מסתיימים כל ההליכים תוך פרק זמן של 15עד 18חודשים.

סעדים ייחודיים: צו מניעה בעידן פוסט-eBay
כאשר חקירה של ה-ITC מגלה הפרה של סעיף 337, הוועדה מוציאה צווי מניעה סיעודיים. כמו כן, ל-ITC הסמכות להוציא "צווי מניעה" המורים לרשויות המכס והגבולות בארה"ב לעצור כל ייבוא נוסף של מוצרים אשר עצם קיומם מהווה הפרה של סעיף 337. בנוסף, אם קיים בארה"ב מלאי משמעותי מבחינה מסחרית של המוצר המיובא אשר עצם קיומו נחשב כהפרה, יש ל-ITC את הסמכות להוציא צווי "הפסקת שימוש ומניעה" האוסרים פעולות מסחריות שונות כגון המשך הפצתו, מכירתו ושדרוגו של המוצר. למרות שצווי המניעה של ה-ITC מיועדים רק למתן סעד בייבוא טובין המפרים זכויות קניין רוחני של יצרנים בארה"ב, הגלובליזציה של תהליכי הייצור, ההפצה והשיווק מגבירה את חשיבותם של צווי סעד אלה. זאת במיוחד לאור פסיקתו של בית המשפט העליון בשנת 2006 במשפט  eBay נגד MercExchange  LLPפסיקה שבעתיה קשה יותר כיום להשיג צווי מניעה בהליכים המתנהלים בבתי המשפט המחוזיים.

ניסיון חסר תחרות
משרד פניגן הוא אחד מהמשרדים המנוסים ביותר בתחום של התדיינויות משפטית בפני ה-ITC. למעלה משליש מעורכי הדין שלנו ניהלו התדיינות בפני ה-ITC ורבים מהם ייצגו מספר רב של תיקים בפני ועדה זו. שישה מעורכי הדין של פניגן עבדו ב-ITC כעו"ד במטה המשפטי או כיועצים לשופטים לעניינים מנהליים. עורכי הדין שלנו המתמחים בהתדיינויות בפני ה-ITC היו מעורבים בלמעלה מ-20 אחוזים מכלל התיקים אשר נידונו אי פעם במסגרת ה- ITC.

הסיכוי שתיק הנידון ב-ITC יגיע לשלב של משפט גבוה פי 10 מזה של תיק הנידון בבית משפט מחוזי בחשד של הפרת פטנט. לכן, דרוש משרד עורכי דין בעל ניסיון רב במשפט בפני ה- ITC, אשר יכול ללוות לקוחות משלב ההתחלה ועד הסוף. במשפט ITC טיפוסי ישנן מאות, ולעתים אף אלפי ראיות משפטיות ומתן העדות הישירה לעיתים קרובות נעשה בכתב במקום עדות שבעל-פה. קיים צורך לעצב את אוסף הראיות כך שיוכלו לספק הן את שופטי החוק לעניינים מנהליים והן את נציבי ה-ITC אשר עשויים לבחון מחדש את ההחלטה ולשנותה. רק מתדיינים אשר עשו את כל ההכנות הדרושות יכולים לתבוע את ההסדרים המיטביים מחוץ לכותלי בית המשפט או להגן בבטחה על זכויותיהם כאשר התיק מגיע לשלב המשפט.

בעבודתו מול ה-ITC, משרד פניגן מגובה במיטב עורכי הדין המומחים שלנו – בטכנולוגיית חשמל ומחשבים, בביו-טכנולוגיה/ פרמצבטיקה , בכימיה/ מטלורגיה (חקר המתכות), במכאניקה ובסימני מסחר – בכדי ליצור צוותי התדיינות בעלי ידע משפטי וטכנולוגי הדרוש להצלחה. בעשר השנים האחרונות, למעלה ממחצית מהתיקים שנידונו בפני ה-ITC היו קשורים לטכנולוגיות חשמל ומחשבים ולמוליכים למחצה. במשרד פניגן כ- 100 עורכי דין יחד עם 40 אנשי מקצוע נוספים, בעלי לפחות תואר אחד בהנדסת חשמל, מדעי המחשב או תחום טכנולוגי אחר הקשור במערכות מידע. לרבים מעורכי הדין ואנשי המקצוע שלנו יש ניסיון בהתדיינויות בפני ה-ITC. כמו כן, למשרד פניגן מומחים בהתדיינויות בפני ה-ITC בתחומי הכימיה, הפרמצבטיקה והמכאניקה. עורכי הדין שלנו אף ניהלו תיקי ITC הקשורים בפטנטים בעיצוב ובסימני מסחר.

התדיינות בקני מידה גדולים דורשת מספר רב של הליכים, כמובן. לעיתים, הפטנטים הנידונים בפני ה-ITC נתקלים בהליכי בחינה מחדש במשרד הפטנטים וסימני מסחר האמריקאי. במקרים אלו, הטיפול בהליך יעשה ע"י עורכי הדין שלנו המתמחים בהליכי רישום פטנט, אשר רבים מהם שימשו בעברם כבוחני פטנטים במשרד הפטנטים וסימני המסחר. פטנטים אלה,לעיתים קרובות, דורשים הגנה בהליכים מקבילים בבתי משפט מחוזיים, שם אנו מגייסים את מיטב עורכי הדין שלנו, המנוסים בייצוג במשפט בו יש חבר מושבעים. כמעט כל החלטה הקשורה ב-ITC ובפטנטים מגיעה לשלב של ערעור. צוותי המשפט של פניגן מגובים ע"י משרדנו שהוא אחד מהמשרדים המובילים בארה"ב בתחום הערעורים.  עורכי הדין של פניגן הציגו תקצירים וטיעונים בפני בית המשפט לערעורים של הסבב הפדראלי, במספר תיקים רב יותר מכל משרד עורכי דין אחר.

יכולות גלובליות
בייצוג תיקים הנידונים בפני ה-ITC לפי סעיף 337 קיימות מכלול פעולות כגון גילוי מסמכים פורמאלי, בקשה למתן צווים, הליכי משפט וערעור בשילוב עם אתגרים נוספים של תפעול בבירות הטכנולוגיה, הייצור והשיווק מסביב לעולם. משרד פניגן מתגאה במגוון עורכי דין וחברי צוות נוספים – יש לנו עשרות אנשי מקצוע השולטים בלמעלה מ-25 שפות ובעלי ידע רחב בדבר תרבויות זרות והתמחויות עסקיות זרות. במהלך עבודתנו בהתאם לנוהלי ה-ITC, אנו מנצלים משאבים אלו מדי יום: מסמכים נבחנים בשפתם המקורית, הצהרות נרשמות ברחבי העולם ועורכי הדין שלנו מכינים עדים למתן עדות אשר תתורגם בזמן המשפט. אף על פי שתיקי ITC נפתחים ונידונים בבית המשפט בוושינגטון הבירה, גופים מכל קצות התבל מעורבים בהליכים. סניפי פניגן בארה"ב ובארצות אחרות ברחבי העולם, ממוקמים כך שנוכל לספק את צורכיהם של לקוחותינו ושל עורכי הדין שלנו המתמחים בטיפול בתיקי ITC.

  • 25 אחוזים לערך מכלל תיקי ה-ITC נוגעים למוצרים וגופים מטייוואן. בשנת 2003 היינו משרד עורכי הדין האמריקאי הראשון בעל יכולת מספקת בתחום הקניין הרוחני לפתיחת סניף בטייפי.
  • 20 אחוזים נוספים מהמקרים נוגעים למוצרים יפניים – ולפניגן יש סניף בטוקיו עוד משנת 1988.
  • 33 אחוז מהמקרים מעורבות חברות סיניות, ואנו הקמנו את סניפנו בשנחאי בשנת 2008.
  • סניפנו בפלו אלטו הוקם במיקום מועיל – מקרי ITC רבים נוגעים לחברות בעמק הסיליקון.
  • סניפנו בקיימברידג' שבמדינת מסצ'וסטס, משרת חברות חדשניות בתחום המידע והביו-טכנולוגיה בצפון-מזרח ארה"ב.
  • חברות אירופאיות מעורבות הן כתובעות והן כנתבעות במקרי ITC עתירי סיכון וסניפנו בבריסל ממקם אותנו בלב אירופה.
  • ובמגרש הביתי שלנו, בבירה האמריקאית וושינגטון, סניפנו הראשי נמצא במרחק של דקות אחדות מה-ITC, שם אנו מנהלים התדיינויות מדי יום ביומו.
קרא עוד +