חפש פניגן

הסדרים

הסדרים היא חלק מתחום ההתמחות התדיינות משפטית (ליטיגציה)

שיתוף פעולה המיועד למנוע אי ודאות
בנסיבות המוצדקות, אנחנו אשפי ניסוח הסדרים בטרם המשפט, במהלכו ובסיומו. באופן היסטורי, כמה מההישגים המשמעותיים ביותר שהשגנו בעבור לקוחותינו, הינם תולדה של טקטיקות שאפשרו להם לממש את מטרותיהם העסקיות והכספיות, ללא נטילת הסיכונים הנובעים מקבלת החלטות לגבי עתידם על ידי חבר מושבעים, שופט, ועד בוררות, מועצה מנהלית או ועדת ערעורים.

למיטב ניסיוננו, לעיתים קרובות, הסדר טוב יכול להוביל לתוצאות עסקיות משתלמות. אנחנו יכולים להסתייע בשופטי שלום, מגשרים ובוררים ליצירת תרחישי win-win. כאשר הסדר מובא בחשבון סמוך לפתיחת המשפט או במהלכו, מאגר הכישרונות שלנו מאפשר לנו לגייס עורכי דין מנוסים נוספים אשר יתמקדו באסטרטגיות להשגת הסדר, ובכך לאפשר לצוות המתדיינים שלנו להמשיך ולהתמקד במשפט.

קרא עוד +