חפש פניגן

הליכי הגבלה וביטול

הליכי הגבלה וביטול היא חלק מתחום ההתמחות פרקטיקת קניין רוחני באירופה

הליכי ההגבלה והדחייה במשרד הפטנטים האירופאי (EPO) מהווים מנגנון המאפשר לבעל הפטנט, לאחר קבלת מעמד פטנט, לתקן את הפטנט ואף לבטלו. בניגוד להליכים הדרושים בארה״ב להוצאה מחדש של פטנט
(reissue proceedings), ההליכים להגבלה ולדחייה אינן כוללות בחינה מחדש של זכות הזכאות לפטנט ולכן גם אינן יכולות להסתכם בשלילת מעמד הפטנט. בנוסף, אין כל דרישה מבעל הפטנט להסביר מדוע בחר לתקן או לשלול את הפטנט.

בבקשות להגבלת פטנט (כלומר עבור תיקון סעיף בתיק) בוחנים את בהירות הטיעונים (סעיף 84 באמנה האירופאית לפטנטים - EPC) והציות למגבלות המפורטות בחוק (סעיף 123 EPC). הכרחי שהשינויים בפטנט יהיו בעלי זיכה ישירה וברורה לבקשת הפטנט המקורית שהוגשה ושהתקבלה (סעיף (2)123 EPC), ואסור להם להכיל כל ניסיון להרחיב את היקף הפטנט, לאמור שאסור על העריכה החדשה לכלול דבר מעבר למה שכבר התקבל ואושר (סעיף (3)123 EPC).

על כל תיקון להסתכם בצמצום ההגנה שכבר הוענקה (על כן ״הגבלה״). חל איסור מוחלט לערוך את הפטנט רק בכדי לתקן סוגיות של נהירות או להוסיף על ההיקף בכל אופן.

במידה והתיקון מתקבל, כל צמצום ו/או ביטול בפטנט מיד תקף בכל המדינות הרלבנטיות בארה״ב.  

אין מסגרת זמנים מוגבלת להגשת בקשה להגבלה או דחיה של פטנט. אולם, התנגדות לפטנט או תביעות ערר (opposition or appeals from oppositions) מקבלות קדימות על פני בקשה להגבלת פטנט. בקשה לביטול פטנט בזמן הליכי התנגדות או תביעה, במידה ותתקבל, תבטל את ההליכים.

הליכי ההגבלה והדחייה, נחשבים לתהליך המהיר והישיר ביותר עבור תיקון סוגיות קיימות בבקשות לרישום פטנט, בייחוד כאשר שוקלים לתבוע פטנט בבית המשפט בכמה מדינות בו זמנית. האלטרנטיבה היא להגיש בקשות לשינוי היקף הפטנט בכל מדינה רלבנטית, מהלך שיכול להסתכם בהיקפי פטנט משתנים עבור כל מדינה.

לעורכי הדין והפטנטים האירופאים של פניגן הכישורים, היכולות והניסיון לנהל הליכי הגבלה ודחייה, וכן להציע ייעוץ פרקטי ואסטרטגי בכל סוגיה הקשורה בהליכים.

קרא עוד +