חפש פניגן

 • חדשות ומדיה
 • מאמרים
 • תובנות IP
 • הצורך "לחשוב בגדול" בעת רישום פטנטים על המצאות בתחום הננוטכנולוגיה

  24 מרץ 2014
  מגזין "דה מרקר", עיתון הארץ

  תחום הננוטכנולוגיה היה עד לפרץ של חדשנות במהלך העשור החולף. פיתוחים עקרוניים בתחום מדע החלקיקים הובילו ליצירתם של חומרים המפגינים מגוון של תכונות חדשות ושימושיות. ניתן לייצר היום ציפויים קשים יותר ומבריקים יותר, חיסונים יעילים יותר, מסנן לקרינה אולטרה-סגולה שיהיה שקוף, והרשימה עוד ארוכה.

  cheap wholesale jordans הפיתוחים האלה בתחום הננוטכנולוגיה הביאו גם להגשת מספר גדול של בקשות לפטנטים חדשות בתחום זה, עקב ניסיונן של חברות להגן על המצאות חשובות. לעתים קרובות בקשות לפטנטים אלו מאושרות עם התנגדות מועטה יחסית מצד משרדי רישום הפטנטים המרכזיים. אופיו העקרוני של פיתוחים רבים בתחום הננוטכנולוגיה פירושו שלרשות משרדי הפטנטים עומד פחות ידע קיים שעליו ביכולתם להסתמך לצורך דחיית תביעות פטנט. כמו כן, ייתכן שניתן לרשום פטנטים על חומרים שמוּכּרים מהעבר אך מספקים עתה תכונות חדשות או בלתי-צפויות בעקבות טיפול בחומרים אלה ברמת הננו (לדוגמה, חומרים מסנני קרינה עם תחמוצות מתכת מוּכּרות שהופכים לשקופים כאשר גודלם של חלקיקי תחמוצת המתכת יורד מתחת ל-100 ננומטר).

  על אף שפע ההזדמנויות להשיג פטנטים בתחום הננוטכנולוגיה, על בעלי פטנטים להמשיך לעמוד על המשמר ולחתור להשגת פטנטים טובים שתהיה להם משמעות עבור המתחרים ושיעמדו באתגרי ההתדיינות המשפטית. לעתים קרובות בעלי פטנטים שוגים בהתייחסותם לתוכנית הפטנטים שלהם רק כפריט ב"רשימת מטלות" שיש לעשות כדי לרצות את המשקיעים. באימוץ גישה זו, בעלי הפטנטים האלה עלולים להחמיץ את ההזדמנות לרתום לזכותם את מלוא עוצמתם של פטנטים ככלים עסקיים שיכולים להגן על תזרימי ההכנסות של חברה ולחזק את השווי התאגידי שלה. לדוגמה, בעלי פטנטים שלא מעמידים לנגד עיניהם את היעדים העסקיים של החברה בעת הגשת בקשות הפטנטים מסתכנים בהשגת פטנטים שאינם מספקים הגנה נאותה למאפייני המוצר החשובים ביותר מבחינת תזרימי ההכנסות העיקריים של החברה. כתוצאה מכך, המתחרים יכולים להשתמש באופן חופשי במאפיינים אלה במוצרים שלהם, ולהסיט את ההכנסות מהחברה של בעל הפטנט.

  גישה מוצלחת יותר היא לראות את התמונה הגדולה אפילו כשרושמים פטנטים להמצאות קטנות, המבוססות על ננוטכנולוגיה. על בעלי פטנטים לאמץ גישה של "עסקים תחילה" בעת פיתוח אסטרטגיית פטנטים המיועדת לקבוע איזה מאפיינים לרשום כפטנט וכיצד להציג את תביעות הפטנט האלה בצורה הטובה ביותר. בין המועמדים הראשיים להגנה באמצעות פטנט ניתן למנות את מאפייני מוצר שמניעים את המכירות לצרכנים, או פתרונות למשוכות טכנולוגיות שהמתחרים חייבים להשיג כדי להתחרות. בנוסף, אם הצרכנים נמשכים למוצר מסוים בגלל תכונותיו הגלויות לעין (לדוגמה, מסנן קרינה שקוף המבוסס על תחמוצת מתכת) לעומת מאפיינים נסתרים של המוצר (לדוגמה, סידור פאות מסוים על פני השטח של ננו חלקיקים של תחמוצת מתכת שמסייע לפזר אור נראה כדי להפוך מסנן קרינה לשקוף), אזי יש לשקול את תביעות הפטנט שמתייחסות לתכונות הגלויות לעין. הפרה של תביעות כאלה עשויה להיות קלה יותר לאיתור, ובסופו של דבר, קלה יותר להוכחה בפני חבר מושבעים בעת אכיפת הפטנט.
   

  © זכות יוצרים .Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
  מאמר זה מיועד למסירת מידע, אין בכוונתו להוות ייעוץ משפטי, והוא עשוי להיחשב מאמר פרסומי על פי חוקי המדינה החלים בעניין זה. מאמר זה מבטא את דעת מחבריו בלבד ואין לייחס את האמור בו למשרד Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP או ללקוחות המשרד